11+ Diagram Ishikawa – Zastosowanie W Jakości PNG

11+ Diagram Ishikawa – Zastosowanie W Jakości
PNG
. Fishbone diagram or ishikawa diagram is a modern quality management tool that explains the cause and effect relationship for any quality issue that has arisen or that may arise. Kaoru ishikawa, profesor uniwersytetu tokijskiego zaprojektował metodę rozwiązywania problemów.

Diagram Ishikawy Analiza Pczyczynowo Skutkowa Problem Znika
Diagram Ishikawy Analiza Pczyczynowo Skutkowa Problem Znika from www.rafalszrajnert.pl
It provides the visual representation of all the possible causes for a problem to analyze and find out the root cause. For example, lighting is a typical example under environment; Focus attention on one specific issue or problem.

Problemy mogą być grupowane w oparciu o kilka zasad.

Each cause on the chart is then analyzed further to determine if there is a more. Fish bone analysis for root cause analysis in software testing. It is very useful when the analysed defect has multiple causes. Jako pierwszy autor japoński wskazywał na istotne różnice pomiędzy kulturą zachodnią i japońską.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel